فیلم ها

تفاوت کیفیت درمان اختلال بلع در ایران و خارج از کشور
author

تفاوت کیفیت درمان اختلال بلع در ایران و خارج از کشور

آیا درمان اختلال بلع در ایران به اندازه خارج از کشور کیفیت دارد؟ موید سلمانی در این ویدیو به سوال بسیاری از مراجعین پاسخ ...
ادامه مطلب
نحوه ارجاع بیماران مبتلا به اختلال بلع بستری شده در بیمارستان به تیم اختلال بلع
author

نحوه ارجاع بیماران مبتلا به اختلال بلع بستری شده در بیمارستان به تیم اختلال بلع

بلع درمانی در بیمارستان جز مهمترین خدمات گفتاردرمانگر است. در صورتی که پزشک معالج بیمار دستور انجام بلع درمانی را صادر ن ...
ادامه مطلب
پیگیری درمان در بیماران دارای اختلال بلع
author

پیگیری درمان در بیماران دارای اختلال بلع

پس از حل مشکل اولیه اختلال بلع آیا نیازی است که درمان اختلال بلع ادامه یابد؟ آقای خلیلی به این سوال پاسخ می‌دهد!
ادامه مطلب
اقدامات اولیه درمان اختلال بلع
author

اقدامات اولیه درمان اختلال بلع

یکی از چالش‌برانگیزترین موارد در درمان اختلال بلع، انتخاب پلن درمانی مناسب در ابتدای مداخلات گفتاردرمانی است. برای درک ب ...
ادامه مطلب
اختلال بلع پیشرونده
author

اختلال بلع پیشرونده

اختلال بلع در بیماری‌های پیشرونده روز به روز وخیم‌تر می‌شود. اهداف درمانی فرد وابسته بوده و در اغلب موارد برای حفظ شرایط ...
ادامه مطلب
تاثیر ضعف و خستگی بر درمان بیماران دارای اختلال بلع
author

تاثیر ضعف و خستگی بر درمان بیماران دارای اختلال بلع

ضعف و خستگی بیمار تاثر بسیار منفی بر عملکرد بلع خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر با خانم اعتباری از درمانگران باتجربه ...
ادامه مطلب
ارتباط بین بلع و گفتار در انسان
author

ارتباط بین بلع و گفتار در انسان

اختلال بلع چه ارتباطی با اختلال گفتار می‌تواند داشته باشد؟ درمان هر کدام بر دیگری اثر دارد؟ خانم نرگس خاکباز در رابطه با ...
ادامه مطلب
کافی بودن گاواژ برای بیماری که از راه لوله تغذیه می‌شوند
author

کافی بودن گاواژ برای بیماری که از راه لوله تغذیه می‌شوند

فکر می‌کنید غذایی که در بیمارستان برای بیمار شما گاواژ می‌شود برای تغذیه بیمارتان کافی است؟ خانم نرگس خاکباز در مورد این ...
ادامه مطلب
فیزیولوژی عمل بلع طبیعی در انسان
author

فیزیولوژی عمل بلع طبیعی در انسان

آیا می‌دانید ما انسان‌ها چگونه آب و مواد غذایی را می‌بلعیم؟ خانم اعتباری در مورد فرایند بلع طبیعی در گونه انسان توضیح دا ...
ادامه مطلب
اختلال بلع در سرطان‌های سر و گردن
author

اختلال بلع در سرطان‌های سر و گردن

حضور بافت تومور و پروسه درمان‌ پزشکی در سرطان‌های سر و گردن به اختلال در بلع می‌انجامد. برای مدیریت صحیح اختلال بلع در ب ...
ادامه مطلب