author

صفحه نوبت دهی مهرداد خلیلی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی- متخصص در درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع- دارای 4 سال سابقه کار در زمینه ی اختلال بلع در بیمارستان های عرفان، نیکان و سلامت فردا

فرم نوبت دهی مهرداد خلیلی